Tel.: +49 (0)89 / 89422222
Kérem, válassza ki az országát:
Nyelv véllasztása
Mi fejlesztői és gyártói vagyunk a modern hálózat- és kommunikációs technológiáknak, és sok innovatív termék a területen belül, hálózat, tárolás, felügyelet és otthoni automatizálás a saját laborjainkban van tervezve, és számos európai országban vannak forgalomban.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatvédelem

Az  ALLNET HUNGARY Kft. (szállító) tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. A regisztráció során, ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és hogy  a  csomagot  a  megfelelő címre el tudjuk juttatni, Önnek az alábbi információkat kell megadnia:

                             Vezeték- és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve)
                             Lakcím
                             E-mail cím
                             Telefonszám (opcionális)
                             Postázási cím (ha eltér a megadott lakcímtől)
                             Felhasználói név
                             Jelszó

Ha  az  adatvédelemmel  kapcsolatban  bármilyen  további  kérdése van, kérjük
küldjön egy e-mailt a tpereczar@allnet.co.hu címre!

Megrendelés, visszaigazolás

Személyesen, telefonon, faxon, postai vagy elektronikus úton fogadunk el megrendelést. A megrendeléseket 1 munkanapon belül visszaigazoljuk. A visszaigazolással egyidejűleg a megrendelés már csak közös megegyezéssel módosítható. Abban az  esetben, ha az árut („Szállítás” bekezdésben részletezett) a szokásos szállítási határidőre előreláthatólag nem tudjuk leszállítani, közöljük a várható szállítási időpontot. Amennyiben a módosult feltételek Önnek már nem megfelelőek, természetesen joga van megrendelését lemondania.

A telephelyünkről történő  személyes vásárlás esetén azonnal, raktárról értékesítünk, ha valamely áru pillanatnyilag nincs raktáron,  megrendelést veszünk fel és a várható érkezésről tájékoztatjuk Önt.

Szállítás

A szállító, a megrendelt termékek esetén, a megrendelés kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül egyeztetett időpontban köteles a teljesítést annak a szállító székhelyén történő átvétel lehetővé tétele illetőleg annak postára adása útján – teljesíteni. A teljesítési határidőbe nem számít bele az az idő, amely a hiányosan beérkezett megrendelés és annak kiegészítése között telt el. A teljesítési határidő a pontos megrendelés kézhezvételétől kezdődik el.

A szállítónak a megrendelt termékre vonatkozó készleteinek kifogyása esetén, amely termékek beszerzése külföldről illetőleg a tengeren túlról történik, a szállító a megrendelés kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon túl is teljesíthet. Ezen várható késedelem lehetőségét azonban a megrendelés kézhezvételét követő 1 napon belül közölnie kell a megrendelővel, aki ezen esetleges késedelem el nem fogadását a megrendelésének – annak módjára vonatkozó előírások betartása mellett – 1 munkanapon belüli visszavonásával szállító részére megküldeni. A szerződő felek kötelesek közreműködni abban, hogy a teljesítés a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés helyeként a szállító székhelyét kötik ki. A szállító székhelyéről a megrendelő köteles a termékek elszállításáról gondoskodni, amellyel kapcsolatban felmerülő minden költség és kiadás a megrendelőt terheli. Postai úton történő kézbesítés választása esetén az így felmerülő minden költség és kiadás (postaköltség) a megrendelőt terheli, továbbá a felek a teljesítés helyeként ugyancsak a szállító székhelyét jelölik meg. Ebben az esetben a teljesítés időpontja a termékek szállító által a megrendelő részére történő postára adás időpontja. A postai küldeményt a szállító utánvéttel jogosult megrendelő részére kézbesíteni.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termékek átvételétől illetve azok postára történő feladásától a kárveszély viselése a megrendelőt terheli, így ezen időponttól kezdődően felmerülő mindennemű károkért a szállító helytállni nem tartozik, felelőssé nem tehető. A megrendelt termékek vételára a termékekben bekövetkező, szállításból eredő, károsodásoktól függetlenül, maradéktalanul megilleti.

A szállító és a megrendelő illetőleg képviselőjük jogosult a megrendelt termékek átvételének alkalmával mennyiségi ellenőrzést lefolytatni, a megrendelt termékek állagsérelme nélkül, azok megszámlálása útján. Ennek elmulasztása esetén a szerződő felek úgy tekintik, hogy a szállító a megrendelt mennyiségben teljesített a megrendelő részére. Amennyiben a megrendelt termékekben a mennyiségi ellenőrzés hiányt tár fel, úgy annak pótlásáról a szállító azonnal gondoskodik, többlet esetén a többlettermékek nem kerülnek átadásra a megrendelő részére. Postai úton történő kézbesítés választása esetén a mennyiségi ellenőrzést a szállító – jegyzőkönyv és két tanú alkalmazása útján – köteles elvégezni, amely jegyzőkönyv egy példányát a postai küldemény mellékleteként a megrendelő részére továbbít. Postai úton történő kézbesítés közben a megfelelő göngyöleg ellenére sérült illetőleg kibomlott csomag miatti mennyiségi veszteségből eredő kárát a megrendelő a postai szolgáltatóval szemben érvényesítheti, azért szállító felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos minőségi kifogás csak az egyedileg meghatározott termékre irányadó jótállási illetőleg szavatossági igény érvényesítésére nyitva álló időben és csak akkor támasztható, ha a termék nem felel meg az adott termékhez mellékelt termékleírásban, a szállító honlapján ismertetett – az adott típusú készülékre jellemző – minőségnek, szabványnak, nem bír ugyanazokkal a tulajdonságokkal, paraméterekkel. A megrendelő minőségi kifogásának felmerülése esetén két tanú alkalmazása melletti jegyzőkönyv felvételével és annak egy példányának szállító részére történő megküldése mellett, köteles a szállítónak lehetőséget biztosítani a felmerült minőségi kifogás megvizsgálására. A megrendelő esetleges minőségi kifogásit ezen jegyzőkönyv illetőleg szállítói vizsgálat eredménye alapján érvényesíti.

Fizetési mód

Ügyfeleink fizethetnek készpénzzel, előre banki átutalással illetve halasztott fizetéssel. Azon vevőinknek, akik halasztott fizetéssel szeretnének vásárolni tőlünk, meg kell felelniük a következő feltételeknek: legalább hat hónapja az ügyfeleink, heti rendszerességgel vásárolnak és elérték a nettó 500.000,- Ft-os forgalmat. A halasztott fizetés további feltétele a cégünkkel kötött szállítási keretszerződés.

Amennyiben a fizetési feltételekről külön megállapodás nincs, úgy a postai úton történő szállítás esetén az áru átvételekor készpénzben, egy összegben fizetendő az áru és a házhozszállítás költsége.

Műszaki vevőszolgálat, tanácsadás

Abban  az esetben, ha a termékek értékesítésével, üzembehelyezésével, használatával kapcsolatban segítségre van szüksége, műszaki vevőszolgálatunk telefonon, illetve személyesen áll az Ön rendelkezésére. Ezen kívül már lehetősége van a tpereczar@allnet@.co.hu címen is segítséget kérnie, ahol is legkésőbb 2 munkanapon belül választ kap.

Jótállás, szavatosság

A szállító a tőle megrendelt termékeket kezelési útmutatóval illetőleg termékleírással látja el. A szállító a megrendelt termékek hibája esetén javítást nem vállal. A szállító az általa forgalmazott termékek vonatkozásában gyártói jótállást biztosít, így az esetleges jótállás a megrendelt termékeken megjelölt gyártótól közvetlenül igényelhető. Ezek alapján a szállító saját gyártású termékeire a szállító biztosít jótállást. A szállítóval szemben jótállásból fakadó igények akkor érvényesíthetőek, ha a termékben rejlő hiba már megvolt a teljesítéskor. A szállító nem felel a termék nem megfelelő üzembe helyezése, elejtése, helytelen tárolása stb. során keletkező vagy a megrendelő érdekkörében felmerülő egyéb hibáért.